CHÍNH SÁCH KHẢO SÁT THIẾT KẾ

  • Khảo sát miễn phí trọng nội thành Tp.HCM
  • Khảo sát tính phí tùy theo vị trí khách hàng ngoài khu vực nội thành Tp. HCM
  • Thiết kế miễn phí các thiết bị nhỏ lẽ 3D, và bản vẽ bố trí mặt bằng bằng 2D
  • Thiết kế tính phí theo thỏa thuận tùy vào khối lượng bản vẽ 3D